psykolog Göteborg psykoterapi

Hedvig Reesalu

Leg. Psykolog

kontakt

hedvigreesalu.se

kontakt@hedvigreesalu.se

telefon: 0762-729898

Välkommen! Jag är legitimerad psykolog och har arbetat med vuxna och ungdomar sedan år 2013 då jag tog min examen. Jag har mångsidig erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa och har tidigare arbetat inom primärvård, specialistpsykiatri och på privat psykologmottagning. Min huvudinriktning har genomgående varit klinisk psykologi och jag är snart färdig specialistpsykolog inom psykoterapi.

Jag arbetar evidensbaserat och är expert inom Kognitiv Beteendeterapi och Compassionfokuserad terapi men är även skolad i Psykodynamisk terapi. Utöver arbete med ångestsyndrom, depression och stressproblematik har jag särskild erfarenhet av arbete med självkritik, låg självkänsla, kris/PTSD samt personlig utveckling.

Mina tjänster omfattar bland annat individuell psykoterapi, parterapi, psykologisk rådgivning och handledning. Jag tar emot vuxna, unga vuxna och tonåringar från 16 års ålder.

Min ambition är att erbjuda en trygg och empatisk miljö där du som klient känner dig sedd och bekräftad samt att ge konkret och effektiv hjälp för de utmaningar eller svårig­heter du/ni söker stöd för. Tillsammans hittar vi din eller er väg framåt!

Varmt välkommen att ta kontakt!

Vi är alla medlemmar i Psykologförbundet och Psykologföretagarna.