psykoterapeut Göteborg psykoterapi

Fredrik Bensköld

Samtalsterapeut och Beteendevetare

Jag har som terapeut arbetat med människor som besvärats av ångest, nedstämdhet eller relationsproblem. Somliga har befunnit sig i någon form av kris i livet. Det här är svårigheter vi alla kan hamna i. I huvudsak arbetar jag utefter psykodynamisk terapi (PDT) med samtalet som grund.


Efter att ha studerat psykologi och senare undervisat i ämnet fick jag min grundutbildning i psykoterapi vid Göteborgs Psykoterapi Institut.


Sedan många år arbetar jag som skolkurator och har i den egenskapen mött barn, ungdomar, unga vuxna och föräldrar i behov av stöd och hjälp.

Vi är alla medlemmar i Psykologförbundet och Psykologföretagarna.