psykolog Göteborg psykoterapi

Sara Karlsson

Leg. Psykolog

kontakt PsykologSara.se

mejl: kontakt@psykologsara.se

telefon: 0733-777477

I det terapeutiska mötet och samtalet med mig är var individs upplevda problematik, dens unika förutsättningar, förhoppningar, utvecklingsmål och personliga styrkor utgångspunkten. Samtalsterapins utformning med teori och metod är avhängig den dialogen.

Du är välkommen att kontakta mig för individualterapi, parterapi och även för grupp- och organisatoriska uppdrag. Jag samtalar på svenska och engelska.

Jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet och har erfarenhet ifrån primärvård och företagshälsovård. Som psykolog fortbildar jag mig ständigt och är blivande specialistpsykolog inom psykologisk behandling, psykoterapi.

Vi är alla medlemmar i Psykologförbundet och Psykologföretagarna.