psykolog göteborg psykoterapi

Peter Stridh

Leg. Psykolog

kontakt Peter Stridh.se

mejl: peterstridh@live.se

telefon: 0708-318966

Jag hjälper både individer och organisationer att förverkliga visioner.

Jag har lång erfarenhet av konsultation & organisationsutveckling där jag ger stöd, vägledning till chefer, ledningsgrupper samt enskilda individer.

Till min mottagning kommer många också med stress, utmattningssymptom, nedstämdhet, panikångest och olika fobier.

Som psykolog har jag arbetat med vuxna och unga vuxna samt varit verksam med arbetsvetenskaplig forskning vid Göteborgs Universitet.

Jag hjälper dig med din självtillit, och att få kontakt med dig själv.

Vi är alla medlemmar i Psykologförbundet och Psykologföretagarna.