psykolog psykoterapi Göteborg

Tove Martinsson

Leg. Psykolog

Jag är legitimerad psykolog sedan 2014. Jag har bred erferenhet av psykologisk behandling både inom offentlig och privat verksamhet. Jag har lång erferenhet av att att jobba inom psykiatrin och har där bland annat arbetat specialiserat med med neuropsykiatri, missbruksproblematik samt med psykossjukdom.

I mitt terapeutiska arbete förhåller jag mig flexibelt till terapiinrikting. Jag anpassar mitt arbetssätt efter vad som lämpar sig bäst för klienten/paret. Tillsammans med klienten/paret görs en individuell planering för ett arbettsätt som är anpassat till klienten/parets specifika behov.

Vi är alla medlemmar i Psykologförbundet och Psykologföretagarna.

psykolog Göteborg psykoterapi