psykolog Göteborg psykoterapi

Emelie Ahlström Sundberg

Leg. Psykolog

Välkommen!

Mitt namn är Emelie Ahlström Sundgren och jag arbetar som legitimerad psykolog med psykologisk behandling för vuxna och ungdomar. Främst arbetar jag med psykodynamisk psykoterapi men använder mig också av kognitiv beteendeterapi beroende på sökorsak. Existentiell psykoterapi är ett vanligt inslag i mina behandlingar då terapiformen har en humanistisk grundsyn som går i linje med hur jag tänker kring människan. Genom det terapeutiska samtalet utforskar vi vad som ligger bakom dina symtom för att möjliggöra förändring.

Vamt välkommen att höra av dig!

Vi är alla medlemmar i Psykologförbundet och Psykologföretagarna.