psykolog Göteborg psykoterapi

Lina Holmgren

Leg. Psykolog

Jag är legitimerad psykolog sedan år 2014, nu under specialisering inom psykoterapi. Har tidigare varit verksam inom primärvård, specialistpsykiatri och på privat psykologmottagning.

Till mig kan du, eller ni, komma för en kortare eller längre psykoterapi eller för enstaka konsultativa samtal. Jag träffar individer, par och familjer.

Min grundsyn är humanistisk och jag arbetar metodöverskridande, utifrån utbildning inom psykodynamisk, kognitiv beteendeterapeutisk och existentiell terapi. Vi utgår från din/er livsberättelse och anpassar samtalen utifrån de behov och önskemål som råder.

Vi är alla medlemmar i Psykologförbundet och Psykologföretagarna.