psykoterapeut Göteborg psykoterapi

Tove Edmar Lagerberg

Leg. Logoped med Dr.

Samtalsterapeut

Jag utbildade mig till samtalsterapeut vid Göteborgs Psykoterapi Institut (GPI) och arbetar med psykodynamisk terapi (PDT). Jag är även leg logoped och har arbetat många år med behandling av svårigheter relaterade till stamning. Jag går nu Psykoterapeutprogrammet vid Linköpings universitet för att bli legitimerad psykoterapeut. De personer jag arbetat med i samtalsterapi har bland annat haft svårigheter i nära relationer, depression, ångest och trauman. Jag har också en forskarutbildning och bedriver forskning som handlar om barn som har svårigheter med tal och kommunikation, samt undervisar på logopedprogrammet vid Göteborgs universitet. Mer information hittar du på Majornasamtalsterapi.se